ประกันสุขภาพเด็กโตเกียวมารีนแผนชั่วระยะเวลา

แผนประกันสุขภาพเด็กโตเกียวมารีนแบบชั่วระยะเวลา 20/20

แผนประกันสุขภาพเด็กโตเกียวมารีนแบบชั่วระยะเวลา (term) เน้นคุ้มครองระยะสั้น ยกตัวอย่างคือ ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี คุ้มครองถึงอายุ 20 ปี เป็นแบบประกันชีวิตและสุขภาพอีกแบบที่ไม่เน้นการออมเงิน เน้นการคุ้มครองสุขภาพและคุ้มครองชีวิตระยะสั้น  วงเงินการประกันชีวิตและรักษาพยาบาลสูง เบี้ยประกันถูกที่สุด 

ประกันสุขภาพเด็ก
ประกันสุขภาพเด็ก

แผนค่าห้อง 3,000  (Co-pay)

  • วงเงินรัษาพยาบาลสูงสุด 923,200 บาท ต่อครั้งต่อโรค
  • คุ้มครองชีวิต 1,000,000 บาท
  • จ่ายเบี้ยประกัน 20 ปี  คุ้มครองการเสียชีวิตและสุขภาพถึง 20 ปี

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพเด็กโตเกียวมารีนแบบชั่วระยะเวลา (term)

อายุ 0-5 ปี 

  • รายปี 29,294 บาท
  • ราย 6 เดือน  15,233 บาท
  • ราย 3 เดือน 7,690 บาท
  • รายเดือน 2,563 บาท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง