แผนประกันเด็ก

ประกันสุขภาพเด็ก โตเกียวมารีน

“ครบครันความคุ้มครอง สร้างความอุ่นใจ หลากหลายผลประโยชน์ สำหรับคุณและครอบครัว”

แบบประกัน (แผนประหยัด , แผนสุดคุ้ม) โตเกียว แฮปปี้ เฮลธ์

แผนประกันสุขภาพสัญญาเพิ่มเติม โตเกียว แฮปปี้ เฮล์ ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ในกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ที่ท่านสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของตัวท่าน ด้วยความคุ้มครองที่เบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ประกันสุขภาพเด็กโตเกียวมารีนแฮปปี้เฮลล์

แบบประกัน (แผนเหมาจ่าย) โตเกียว กู๊ด เฮลธ์

แผนประกันสุขภาพสัญญาเพิ่มเติม โตเกียว กู๊ด เฮลธ์ หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล ด้วยความคุ้มครองที่จ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตามผลประโยชน์ที่เลือกซื้อ พร้อมวงเงินคุ้มครองให้เป็น 2 เท่า กรณีป่วยด้วยโรคร้ายแรง

ประกันสุขภาพเด็กโตเกียวมารีนกู๊ดเฮลล์

ประกันสุขภาพเด็ก แผนค่าห้องสูง เบี้ยถูกที่สุด

การไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที อาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และค่าใช้จ่ายที่บานปลายตามมาในภายหลัง เพื่อลดการสูญเสียในแง่การรักษาและ ค่ารักษาพยาบาล บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ขอเสนอความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และศัลยกรรม ในกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ที่ท่านสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของตัวท่านเอง และบุคคลอันเป็นที่รัก โดยสามารถเข้ารับการรักษา ในสถานพยาบาลทั่วประเทศไทย

หมายเหตุ

  • ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง
  • เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกําหนดและเงื่อยไขในกรมธรรม์
  • ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงคําถามสุขภาพในใบคําขอเอาประกันตามความจริง
  • อัตราเบี้ยประกันภัย เพิ่ม-ลด ตามอายุ
  • รับประกันภัยโดย บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง