ประกันชีวิตชั่วระยะเวลาโตเกียวมารีน

ประกันชีวิตชั่วระยะเวลาเบี้ยประกันไม่เยอะ แต่คุ้มครองจัดเต็ม

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา จะให้ความคุ้มครองในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หากไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น เมื่อครบกำหนดสัญญาลูกค้าก็ไม่ได้รับเบี้ยประกันคืน เพราะคุ้มครองเต็มวงเงินแล้วตั้งแต่เริ่มแล้ว เหมือนเป็นการคุ้มครองความเสี่ยงในชีวิตที่อาจเกิดขึ้น

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาเหมาะกับใคร?

  1. คนที่ต้องการความคุ้มครองสูง ๆ ตั้งแต่เริ่มความคุ้มครอง
  2. ค่าเบี้ยประกันภัยที่ยืดหยุ่น สามารถเลือกได้ว่าจะชำระต่อปีเท่าไหร่ จำนวนปีที่คุ้มครองก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าประกันชีวิตแบบอื่น ๆ
  3. ค่าเบี้ยประกันภัยค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับประกันชีวิตแบบอื่น ๆ

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาไม่เหมาะกับใคร?

ต้องบอกว่าไม่เหมาะกับคนที่ต้องการผลตอบแทนหรือผลประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อครบสัญญา

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาโตเกียวมารีน

ประกันภัยชั่วระยะเวลาตัวหลัก
ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เลือกระยะเวลา จำนวนเงินคุ้มครองได้ สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 0-70 ปี เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้ ตั้งแต่ 5-59 ปี แผนนี้จะเหมาะกับหลาย ๆ คน เนื่องจากเบี้ยประกันภัยที่ยืดหยุ่น และค่าเบี้ยประกันต่ำ จึงมักแนบกับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ เช่นมะเร็งหรือโรคร้ายแรง หรือสัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายได้

โตเกียว เทอมไลฟ์
คล้ายกับประกันชั่วระยะเวลาด้านบน แต่จะให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี ความคุ้มครองจะแตกต่างกันเล็กน้อย และนิยมแนบสัญญาเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน

Monthly Care ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา
สามารถชำระเบี้ยได้ยืดหยุ่นตั้งแต่ 10-30 ปี คุ้มครองกรณีเสียชีวิต และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร พร้อมรับทุนประกันภัยรายเดือนตั้งแต่เดือนที่เกิดทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือเสียชีวิต จนครบสัญญา เรียกได้ว่าเป็นประกันชีวิตที่ไว้เป็นหลักประกันรายได้

สรุปแล้วประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา เป็นประกันชีวิตที่ค่าเบี้ยประกันภัยไม่สูง ไม่ซับซ้อน คุ้มครองสูง ลดหย่อนภาษีได้ด้วย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง