5 เหตุผลที่ควรซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

เหตุผลที่ต้องซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษี โตเกียว แทกซ์ เซฟเวอร์

  1. ได้รับการลดหย่อนภาษี

นี่คือเหตุผลหลักแรกสุดที่เราซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีอยู่แล้ว เราสามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยที่เราชำระไปคำนวณเพื่อช่วยลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท

2. ได้รับทุนประกันคืนเมื่อครบสัญญา

สามารถได้รับทุนประกันคืนทั้งหมดเมื่อครบอายุสัญญา เบี้ยประกันที่เราต้องจ่ายทุกเดือนหรือทุกปี ก็เหมือนการที่เราออมทรัพย์ไว้แบบหนึ่ง เพราะเมื่อเราอยู่ครบสัญญาเราก็จะได้รับเงินทุนประกันภัยของเราคืนนั้นเอง

3. ได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติม

การทำประกันเพื่อลดหย่อนภาษีเมื่อครบสัญญาแล้วได้รับเงินทุนประกันคืน ยังไม่ใช่ข้อดีที่สุด สุดยอดข้อดีคือเรายังสามารถได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมทุก ๆ ปี โดยขึ้นอยู่กับแผนและทุนประกันที่เราเลือกด้วย

4. รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ตลอดอายุสัญญา

ในเมื่อชีวิตเราไม่มีอะไรแน่นอน หากถึงเวลานั้นอย่างน้อยก็ยังมีกรมธรรม์ที่รองรับและให้ผลประโยชน์แก่ครอบครัวหรือ คนข้างหลัง

5. ช่วยให้เรามารถเก็บออมเงินก่อนได้

เมื่อเราชำระเบี้ยประกันภัยทุกเดือนหรือทุกปี ก็เหมือนกับการที่คุณออมเงินไว้เป็นประจำ แต่จากผลประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มเติมจากข้อ 1-4 เป็นสิ่งที่คุณได้มากกว่าการออมทรัพย์แบบปกติ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง