โรคมือ เท้า ปาก

โรคมือเท้าปาก หรือ Hand foot mount disease

เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พบได้บ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็ก มักเกิดในสถานที่มีเด็กอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก

อาการ

มีไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย เจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็ก ๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้น

หากอาการไม่ดีขึ้น เช่น มีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชัก เกร็ง หายใจ หอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจติดเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

วิธีป้องกัน

  1. ลดการสัมผัสเชื้อ เพราะเชื้อโรคจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย ซึ่งมักจะตืดอยู่บนของเล่น ของใช้ แล้วจับของเล่นหรือนำเข้าปาก
  2. หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำ และสบู่ หรือเจลแอลกอฮอร์ ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร หรือหลังออกจากห้องน้ำ
  3. หมั่นทำความสะอาดของใช้ และของเล่นเด็กเป็นประจำ เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
  4. หากบุตรหลานป่วย ให้เด็กสวมหน้ากากอนามัย ไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัด แยกของใช้ส่วนตัวและไม่ให้คลุกคลีกับคนอื่น

“โรค มือ เท้า ปาก” กำลังแพร่ระบาดที่พบได้บ่อยในเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาล ศูนย์เด็กเล็ก ควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และหมั่นสังเกตอาการของเด็ก ๆ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง