เมื่อได้รับกรมธรรม์ ต้องเช็คอะไรบ้าง

3 ข้อที่ต้องเช็ค เมื่อได้รับกรมธรรม์

หลายคนชอบแนะนำว่ากรมธรรม์ตัวนั้นดี ตัวนี้ดี แผนนี้ได้เงินคืน แต่เมื่อเราได้รับกรมธรรม์ส่งมาที่บ้าน เป็นเล่มหนา ๆ เราต้องตรวจดูอะไรบ้าง อาจไม่มีคนเคยบอกเราเลย วันนี้จะมาแนะนำว่าเราควรตรวจเช็คอะไรบ้าง

1. เช็คชื่อ – นามสกุล ตัวสะกดให้ถูกต้อง

เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลย เพราะเป็นตัวบอกว่าคุ้มครองใคร หากผิดไป อาจจะไปซ้ำซ้อนกับคนอื่นได้ ยิ่งชื่อที่เหมือนกัน หรือที่คนนิยมกันเยอะๆ อาจทำให้มีการคุ้มครองทับซ้อนกันได้

2. ระยะเวลาสัญญาและระยะเวลาเอาประกันภัย

การทำประกันชีวิต มากับการคุ้มครองชีวิต ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นชื่อแผนประกัน ระยะเวลาคุ้มครอง เงื่อนไขการคุ้มครอง หรืออายุที่คุ้มครอง ส่วนนี้จำเป็นตรวจสอบรายละเอียดไม่แพ้กับชื่อนามสกุลเลย เพราะบริษัทประกันจะนำข้อมูลส่วนนี้อ้างอิงเป็นหลัก รวมถึง จำนวนเงินค่าเบี้ยประกันด้วยนะ ว่าตรงกับที่เราต้องจ่ายทุกปีหรือทุกเดือนด้วยนะครับ

3. รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครอง

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ โดยทั่วไปเล่มหนา ๆ ที่เราได้รับมานั้น มีเงื่อนไขความคุ้มครองแต่ละฉบับแตกต่างกันไป บางฉบับอาจมีเงื่อนไขพิเศษที่แตกต่างกันไปแต่ละคน ซึ่งบริษัทก็จะแจ้งเบื้องต้นล่วงหน้าก่อน แต่เราก็จำเป็นต้องเช็คในกรมธรรม์ด้วย ยกตัวอย่าง ระยะรอคอย หรือ Waiting period ของประกันสุขภาพ ก็จะมีระยะในแต่ละโรคที่แตกต่างกันไป บางโรคอาจแค่ 30 วัน บางโรคอาจจะยาวไปถึง 120 วันเลยก็ได้ นับตั้งแต่วันแรกที่คุ้มครอง ซึ่งในส่วนนี้หากใครมีคำถามหรือสงสัย ต้องการคำอธิบาย เบื้องต้นสามารถสอบถามตัวแทนที่ดูแลหรือสอบถามโดยตรงที่บริษัทได้เลย

3 ข้อที่ต้องตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อได้รับกรมธรรม์ คือ เช็คชื่อนามสกุลให้ถูกต้อง ซึ่งอาจไปทับซ้อนกัยคนอื่นได้ถ้าผิดแม้แต่เล็กน้อย อย่างที่สองคือ ระยะเวลาสัญาและระยะเวลาเอาประกันภัย รวมถึง จำนวนเงินค่าเบี้ยประกัน อย่างสุดท้ายคือ รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครอง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง