เงื่อนไขประกันสุขภาพที่ต้องระวัง

เงื่อนไขประกันสุขภาพที่ต้องตรวจสอบ

เงื่อนไขประกันสุขภาพเราควรศึกษารายละเอียดให้ดี เรามักได้ยินกันบ่อย ๆ ที่เสียเงินทำประกันสุขภาพไว้แต่ประกันเคลมไม่ได้ บริษัทประกันโกง ป่วยแล้วทำไมไม่เคลมไม่ได้ โดนหลอกแน่เลย แต่พอเราอ่านเนื้อหาจริง ๆ ในกรมธรรม์ ก็จะพบสาเหตุ ส่วนมากคือเราไม่เข้าใจและไม่รู้ในเงื่อนไขในการทำประกันตั้งแต่ต้น หรือทำประกันผิดความต้องการ ก่อนที่เราจะทำประกันสุขภาพเราต้องศึกษาเงื่อนไขดี ๆ หรือหลังจากที่ได้รับมอบกรมธรรม์ เราควรศึกษาหรืออ่านให้เข้าใจ เรายังมีสิทธิ์ยกเลิกประกันหลังจากที่ได้รับกรมธรรม์ในเวลา 15 วัน ลองมาดูกันว่า “เงื่อนไขประกันสุขภาพที่ต้องระวัง” มีดังนี้ โรคที่เราเคยเป็นมาก่อน, ระยะรอคอย 30 วัน, โรคที่ไม่สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้

1. ประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครองทันที

ประกันสุขภาพจะมี “ระยะรอคอย” หลังจากการทำประกัน ซึ่งในช่วงนี้เราไม่สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ ปกติจะมีระยะรอคอย 30 วัน นับจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ แต่มีบางโรคที่มีระยะรอคอย 120 วัน ส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังที่รักษาหายขาดยาก เช่น เนื้องอก, ริดสีดวง , นิ่ว, ต้อ, มะเร็งทุกชนิด

สาเหตุที่ต้องมีระยะรอคอย เพราะบริษัทประกันต้องการป้องกันความเสี่ยงที่ลูกค้ารู้ว่าป่วย แต่ไม่ยอมรักษา แต่มาซื้อประกันก่อน ค่อยไปทำการรักษาเพื่อที่จะสามารถเบิกค่ารักษาได้ ถ้าไม่มีระยะรอคอยลูกค้าก็จะซื้อประกันก่อนแล้วค่อยไปรักษาซึ่งไม่เป็นธรรมกับบริษัทประกันสุขภาพ

2. ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง “โรคที่เราเป็นมาก่อน”

ถ้าบริษัทประกัน พบว่าเราเคยเป็นโรคนี้มาก่อนหรือเคยรักษาในโรงพยาบาลมาก่อน บริษัทประกันมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายค่ารักษาพยาบาล โรคที่เราเคยเป็นมาก่อนบริษัทประกันจะไม่คุ้มครองคือเราไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ บางคนคิดว่าบอกตัวแทนว่าไม่รู้ว่าเป็นโรคนี้มาก่อน แต่บริษัทประกันสามารถเช็คดูประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลได้ เนื่องจากเราต้องเปิดเผยข้อมูลกับบริษัทประกัน 

3. โรคที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง

มีโรคบางโรคที่เราเป็นก่อนหรือหลังทำประกันสุขภาพแต่ไม่สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ คือการรักษาเกียวกับความสวยงาม เช่น รักษาสิว, กำจัดขน, ศัลยกรรมเพื่อความสวยงาม รวมถึงการคลอดบุตรและฉีดวัคซีน

4. ต้องเปิดเผยข้อมูลตามจริงในการทำประกันสุขภาพ

เราต้องแถลงและให้รับรองเรื่องสุขภาพตามความเป็นจริง แม้ไม่ต้องมีการตรวจสุขภาพ ถ้าบริษัทประกันทราบว่าเรามีการปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลเท็จ ในภายหลังบริษัทประกันสามารถยกเลิกประกันสุขภาพได้ตามกฏหมาย

เงื่อนไขหรือข้อยกเว้นต่าง ๆ ที่ต้องระวังก่อนทำประกันสุขภาพมีตามข้อที่กล่าวเบื้องต้น ดังนั้นก่อนที่จะเราทำประกันสุขภาพเราควรศึกษาสอบถามและทำความเข้าใจข้อยกเว้นและเงื่อนไขต่าง ๆ เบื้องต้นให้ระเอียดรอบคอบครบถ้วน อาจสอบถามจากตัวแทนบริษัทประกันให้ช่วยอธิบาย หรือรายการโรคที่ยกเว้น อะไรที่เคลมได้ เคลมไม่ได้ เพื่อที่จะเข้าใจให้ถูกต้องและตรงกันตั้งแต่แรก จะได้ไม่เสียใจภายหลัง อย่างไรก็ตามการมีประกันสุขภาพเป็นสิ่งที่ควรทำในยุคที่ค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มที่จะแพงขึ้นเรื่อย ๆ เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต การมีประกันสุขภาพสามารถสร้างสวัสดิการในอนาคตและช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

สรุป

เงื่อนไขประกันสุขภาพที่ต้องตรวจเช็คมีดังนี้

  1. ประกันสุขภาพจะมีระยะรอคอย
  2. ถ้าเรามีโรคประจำตัวหรือโรคที่เคยเป็นมาก่อนประกันจะไม่คุ้มครอง
  3. ประกันไม่คุ้มครองเกี่ยวกับศัลยกรรมความงาม
  4. เราต้องแถลงความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้บริษัทประกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง