สัญญาเพิ่มเติมคืออะไร? มารู้จักกับสัญญาเพิ่มเติมของกรมธรรม์ประกันชีวิต

สัญญาเพิ่มเติม เป็นยังไง ? มาเรียนรู้กันว่า สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต จำเป็นอย่างไร

สัญญาเพิ่มเติม คือ สัญญาที่คุ้มครองเพิ่มเติมขึ้นมาจากความคุ้มครองที่มาจากกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งประกันชีวิตคือสัญญาหลัก ทำให้สามารถขยายหรือเพิ่มความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ครอบคลุมมากขึ้น และต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมา สัญญาหลักประกันชีวิตเปรียบเสมือนหัวรถไฟ และสัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิตคือตู้โดยสารที่ต่อเพิ่มขึ้นมาเป็นขบวนรถไฟ ตู้โบกี้โดยสารจะวิ่งได้ต้องมีหัวรถไฟ

ถ้าเราต้องการทำสัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต เราจำเป็นต้องทำประกันชีวิตสัญญาหลักก่อน “สัญญาเพิ่มเติม” เปรียบเหมือนกับกับการจ่ายเงินเพื่อซื้อ toping ของไอศรีม 

สัญญาเพิ่มเติมไม่สามารถคืนเบี้ยประกันให้กับผู้เอาประกันเมื่อสิ้นสุดสัญญาปีกรมธรรม์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันไม่ได้มีการเคลมประกันในระหว่างสัญญาหรือในปีนั้น


ทำไมต้องมีสัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต

เนื่องจากสัญญาหลักประกันชีวิตบางครั้งไม่ได้สามารถครอบคลุมความเสี่ยงทุกอย่าง เนื่องจากความต้องการของคนเราไม่เหมือนกันทุกคนจึงมีสัญญาเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้คนต้องการคุ้มครองบางอย่างได้เลือกซื้อได้


สัญญาเพิ่มเติมของประกันชีวิต

สัญญาเพิ่มเติมไม่มีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันแต่ละแห่ง เราควรศึกษาก่อนที่จะซื้อประกันชีวิตอย่างละเอียดว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตที่กำลังจะทำนั้น สัญญาหลักประกันชีวิตคุ้มครองอะไรบ้าง และเราจ้องซื้อความคุ้มครองอะไรเพิ่มบ้าง

สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิตที่เราคุ้นเคยมีดังนี้

สัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุ จะคุ้มครองผู้เอาประกันจากอุบัติเหตุ ด้วยการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการสูญเสียอวัยวะและชีวิต

สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายได้ จะชดเชยรายได้ในกรณีที่ผู้เอาประกันต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยจะชดเชยเป็นรายวัน เพื่อชดเชยในกรณีที่เราสูญเสียรายได้จากการเจ็บป่วย

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง จะคุ้มครองการเจ็บป่วยและการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยโรคร้ายแรงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ อย่าเช่นโรค มะเร็ง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับสมอง

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกิดเป็นบุคคลผู้ทุพพลภาพ ซึ่งบริษัทประกันจะยกเว้นเบี่ยประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันต้องจ่าย แต่ผู้เอาประกันจะยังคงได้ผลประโยชน์และความคุ้มครองตามกรมธรรม์เหมือนเดิม

สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ คุ้มครองค่ารักษาในฐานะผู้ป่วยในหรือ IPD ในกรณีที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาผู้ป่วยนอก คุ้มครองค่ารักษาในฐานะผู้ป่วยนอก หรือ OPD ในกรณีที่หาหมอแลัวกลับบ้าน

สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิตจำเป็นหรือไม่? ควรดูจากสัญญาหลักกรมธรรม์ประกันชีวิตว่าครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่เราต้องการหรือเปล่า ถ้าครอบคลุมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่ม แต่ถ้ากรมธรรม์ประกันชีวิตสัญญาหลักไม่ครอบคลุมความเสี่ยงที่เราต้องการ เราก็ควรซื้อเพิ่มเติมในส่วนนั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง