วิธีเลือกประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายเลือกอย่างไรดี?

ให้คุ้มค่า คุ้มราคา

ปัจจุบันมีแผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายออกมาเยอะมาก ราคาเบี้ยประกันเหมาจ่ายก็มีหลากหลายมีทั้งราคาต่ำและราคาสูงตามแต่บริษัทประกันต่าง ๆ แล้วเรามีวิธีเลือกแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายกันอย่างไร

เลือกแบบไหนดี แบบไหนที่เรียกว่าดี เราควรพิจารณาเบื้องต้นในประเด็นสามอย่างนี้

ความคุ้มครองของแผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย จะให้ความคุ้มครองที่ค่อนข้างครอบคลุมเกือบจะทุกโรค ไม่ว่าเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือร้ายแรง และจะคุ้มครองอุบัติเหตุฉุกเฉินด้วย ซึ่งคุ้มครองครอบคลุมทั้งหมด และบางแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายอาจจะมีการคุ้มครองโรคร้ายแรงเพิ่มเข้าไปด้วย แผนประกันสุขภาพเพิ่มเติม Tokio Good Health เพิ่มวงเงินค่ารักษาเป็น 2 เท่า ของทุนประกัน เมื่อเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง 18 โรค ซึ่งส่วนที่เพิ่มเติมมาตรงนี้สามารถทำให้เราอุ่นใจไปได้อีกขึ้นในเรื่องค่ารักษาพยาบาล

เบี้ยประกันของแผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย

ข้อเสนอแนะในข้อนี้ควรเลือกเบี้ยประกันที่สูงที่สุดที่เราสามารถจ่ายไหว เพราะจะเป็นการเพิ่มความคุ้มครองที่สูงมากขึ้น เพราะทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคทั่วไปของแต่ละโรงพยาบาล ต่างก็มีราคาที่สูงทั้งนั้น และมีแนวโน้มที่ราคาค่ารักษาจะสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ในอนาคต และในตอนนี้การรักษาโรคร้ายแรงต่าง ๆ ไม่ว่าจะโรคหัวใจหรือมะเร็ง ก็มีทางเลือกและเทคโนโลยีมากมายในการรักษาและปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนมากมาย การเลือกการรักษาโดยวิธีทางเลือกหรือเทคโนโลยีใหม่จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากกว่า เมื่อเรามีเบี้ยประกันที่ครอบคลุมอยู่แล้ว อย่างแผนประกันสุขภาพเพิ่มเติม โตเกียว กู๊ด เฮลธ์ ซึ่งให้ผลประโยชน์สูงสุดถึง 240 บาทกรณีเจ็บป่วย 18 โรคร้ายแรง เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดโดยเราไม่ต้องสำรองจ่ายในกรณีนี้ด้วย

จ่ายเบี้ยประกันเสียเปล่าหรือไม่

ปัญหาที่คนส่วนมากคิดคือ เบี้ยประกันสุขภาพส่วนใหญ่มีราคาค่อนข้างสูง ที่ต้องจ่ายในแต่ละปี แล้วไม่ได้ใช้จะคุ้มค่าหรือเปล่า โดยทั่วไปจะมีบริการเสริมหากไม่ได้ใช้เคลมในแต่ละปี เช่น อาจมีค่าตรวจสุขภาพ หรืออาจมีการลดเบี้ยประกันให้ลูกค้าในปีต่อไป ของโตเกียวมารีนแผนประกันเหมาจ่าย Good Health ถ้าไม่ได้เคลมค่ารักษาในปีนั้น ๆ สามารถนำวงเงิน OPD หรือผู้ป่วยนอก ไปเป็นค่าตรวจสุขภาพ หรือนำไปเป็นค่าฉีดวัคซีนได้ อย่างไรก็ตามการไม่เจ็บป่วยเป็นการดีที่สุด หรือถ้าเจ็บป่วยเราก็สามารถมีค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 

โดยสรุปเราขอแนะนำวิธีพิจารณาประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายเบื้องต้นไว้เท่านี้ก่อน แผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายโตเกียว Good Health ได้ความคุ้มครองสูงมาก ๆ ถึง. 120 ล้านบาท หากเป็นโรคร้ายแรงก็คุ้มครองถึง 240 ล้านบาท หากไม่ป่วยเลย สามารถนำเงินส่วนของ OPD หรือผู้ป่วยนอก ไปตรวจสุขภาพประจำปีหรือฉีดวัคซีนได้อีกด้วย

Tokio Good Health มีจุดเด่นดังนี้

  • ให้ความคุ้มครองสูง สูงสุด 240 ล้านบาท
  • เพื่อความคุ้มครอง 2 เท่า สำหรับโรคร้ายแรง
  • ครอบคลุมค่าใช้จ่าย IPD OPD และ ICU ครอลคลุมทุกค่าใช้จ่าย
  • ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – อายุ 74 ปี
  • ค่าห้องพักพ่อแม่บุตรที่อายุไม่เกิน 18 สูงสุด 30 วัน ในกรณีเฝ้าไข้บุตรที่โรงพยาบาล
  • ค่าเวชภัณฑ์ที่โดบปกติเป็นค่ายกเว้น เช่น อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย, เครื่องช่วยหายใจ, รถเข็น
  • ค่าพยาบาลดูแลที่บ้านหลังออกจากโรงพยาบาล ศูงสุด 28 วัน
  • ค่าตรวจสุขภาพ OPD และวัคซีน

สนใจติดต่อหรือปรึกษา โทร. 081-833-4211 ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ คุณโชติพัฒน์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง