ประกันสุขภาพเหมาจ่ายคืออะไร

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายคืออะไร? ทำไมดีกว่า?

ส่วนมากเรามักคิดว่าประกันสุขภาพ คือประกันที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าเตียงพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแค่นั้น ซึ่งประกันสุขภาพโดยทั่วไป จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และค่าห้องเป็นเรื่องปกติ แต่ปัจจุบันใน 1-2 ปีที่ผ่านมา เราคงเคยพอจะได้ยินคำว่า “ประกันสุขภาพเหมาจ่าย” กันเยอะขึ้น แล้วประกันสุขภาพเหมาจ่ายคืออะไร

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คืออะไร

 • ประกันสุขภาพที่ให้วงเงินคุ้มครองในจำนวนที่สูงมากกว่าวงเงินค่ารักษาพยาบาลของประกันสุขภาพโดยปกติ
 • มีความคุ้มครองที่มากกว่าประกันแบบเดิม เพื่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
 • ลดความซ้ำซ้อนของการจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งส่วนมากมีวงเงินจำกัดในแต่ละปี

ข้อจำกัดของประกันสุขภาพเหมาจ่าย

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายจะมีข้อจำกัดเรื่อง “คุ้มครองค่าห้องรักษาพยาบาลวันละเท่าไหร่” ซึ่งเป็นการจำแนกแผนประกันสุขภาพแบบง่าย ๆ เช่นเดียวกับ ประกันสุขภาพส่วนมาก

แต่นอกเหนือจากเรื่องค่าห้องรักษาพยาบาล เช่น เรื่องค่าปรึกษาแพทย์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด หรือค่าเวชภัณฑ์ จะเป็นแบบ “จ่ายตามจริง” ทั้งสิ้น ประกันสุขภาพเหมาจ่ายจะคุ้มครองทั้งหมด

เลือกแบบเหมาจ่ายหรือไม่เหมาจ่ายดี

เปรียบเทียบประกันสุขภาพเหมาจ่าย เรื่องแรกที่ต้องคำนึงถึงคือค่าเบี้ยประกันในแต่ละปี ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน เป็นปัจจัยหลัก นอกจากนั้น คือเรื่องข้อจำกัดในการรักษาในแต่ละหมวดจะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน แต่ข้อดีของประกันสุขภาพเหมาจ่ายมีวงเงินคุ้มครอง สามารถครอบคลุมทุกหมวด เคลมง่าย วงเงินคุ้มครองสูงครอบคลุมมากกว่าประกันสุขภาพแบบทั่วไป

ทำไมเราควรเลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย

 • มีความคุ้มครองโรคที่ครอบคลุมมากกว่า เช่น โรคร้ายแรง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ซึ่งโรคร้ายแรงเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูง วงเงินคุ้มครองประกันสุขภาพโดยทั่วไปอาจไม่ครอบคลุม โรคเหล่านี้ต้องใช้เงินและเวลาในการรักษาพยาบาล
 • เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ครอบคลุมเกือบทุกค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเข้ารับการรักษาแบบ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน หรือโรคร้ายแรง
 • มีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่มากกว่าแบบอื่น เนื่องจากเป็นแผนประกันแบบใหม่ โตเกียวมารีนประกันชีวิตก็มีเช่นกัน

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ไหนดี ของโตเกียวมารีนมีชื่อว่า Tokio Good Health โดยมีจุดเด่นดังนี้

 • ให้ความคุ้มครองสูง สูงสุด 240 ล้านบาท
 • เพื่อความคุ้มครอง 2 เท่า สำหรับโรคร้ายแรง
 • ครอบคลุมค่าใช้จ่าย IPD OPD และ ICU ครอลคลุมทุกค่าใช้จ่าย
 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – อายุ 74 ปี
 • ค่าห้องพักพ่อแม่บุตรที่อายุไม่เกิน 18 สูงสุด 30 วัน ในกรณีเฝ้าไข้บุตรที่โรงพยาบาล
 • ค่าเวชภัณฑ์ที่โดบปกติเป็นค่ายกเว้น เช่น อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย, เครื่องช่วยหายใจ, รถเข็น
 • ค่าพยาบาลดูแลที่บ้านหลังออกจากโรงพยาบาล ศูงสุด 28 วัน
 • ค่าตรวจสุขภาพ OPD และวัคซีน

การวางแผนรับมือล่วงหน้า เป็นการลดความเสี่ยงจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ สามารถสบายใจไม่ต้องกังวล ในวันที่เราเจ็บป่วย เราจะได้รับความคุ้มครองและสามารถดูแลตนเองได้ โดยครอบครัวไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง