โรคติดต่อในหน้าฝน

โรคติดต่อที่มากับหน้าฝน รู้ไว้ให้ระวัง

หน้าฝนมาเยือนพร้อมความชุ่มฉ่ำ เมืองไทยมีอากาศร้อนชื้นทำให้ฝนตกบ่อย หน้าฝนจะมีโรคต่าง ๆ ที่มากับฤดูฝนที่ผู้ปกครองควรระมัดระวังดูแลบุตรหลานของท่านให้ดี โรคในฤดูฝนที่ระบาดบ่อย ๆ ได้แก่ ไข้เลือดออก, มือเท้าปาก, ฉี่หนู จนถึงไข้หวัดที่เด็ก ๆ เป็นกันบ่อย ๆ หากต้องโดนฝน

1. กลุ่มโรคติดต่อทาง น้ำ และอาหาร

เช่น ท้องเดิน, ท้องร่วง, อาหารเป็นพิษ
สาเหตุ กินอาหารที่มีการปนเบื้อนเชื้อโรค
การป้องกัน กินร้อนใช้ช้อนกลาง ล้างมือ

2. กลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผล หรือเยื่อบุผิวหนัง

เช่น ตาแดง, ไข้ฉี่หนู
สาเหตุ สัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค
การป้องกัน ไม่ลุยน้ำขัง ใส่รองเท้าบูท

2. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ

เช่น หวัด, ไข้หวัดใหญ่, ปอดบวม
สาเหตุ รับเชื้อไวรัส และแบคทีเรียในอากาศ
การป้องกัน ใช้ผ้าปิดจมูก, ล้างมือบ่อยๆ

4. กลุ่มโรคที่มียุงเป็นพาหะ

เช่น ไข้เลือดออก คลิกอ่านรายละเอียด, ไข้สมองอีกเสบเจอี, มาลาเรีย
สาเหตุ ติดต่อโดยการถูกยุงกัด
การป้องกัน ทายากันยุง อยู่ห่างจากที่ยุงชุม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์

4. โรค มือ เท้า ปาก

ส่วนใหญ่พบในเด็ก อายุต่ำกว่า 10 ปี
สาเหตุ เด็กสัมผัสกับสารคัดหลั่งที่มีเชื้อปนเปื้อน
การป้องกัน ดูแลสุขอนามัย, ตัดเล็บให้สั้น, ล้างมือบ่อยๆ


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง