5 ข่าวดีเกี่ยวกับมะเร็ง ปี 2022

อัพเดตโรคมะเร็งปี 2022

ปัจจุบันมี หลาย ๆ บริษัทยังพัฒนาและค้นคว้าวิจัยเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็ง ตอนนี้มียาและอุปกรณ์ใหม่ ๆ ออกมามากมาย เพื่อใช้ต่อสู้กับโรคมะเร็ง เช่น วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก, ยารักษาโรคมะเร็งปอด, ยาชะลอการเติบโตของมะเร็งเต้านม เรามาอัพเดตทั้งหมดกันดีกว่า

 1. ยารักษาโรคมะเร็งปอด
  ข่าวดีที่สุดในรอบ 20 ปี คือในเดือนกันยายน ปี 2021 องค์กร MHRA หรือ Medicines and healthcare products regulatory agency ได้อนุมัติ ยารักษาโรคมะเร็งปอด หลังจากที่ใช้ความพยายามและค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปี ยามีชือว่า Lumykras ซึ่งปัจจุบันมีใช้ได้ในประเทศอังกฤษเท่านั้น ซึ่งยาเหล่านี้กำลังอยู่ในขั้นทดลองใช้กับกลุ่มคนเล็ก ๆ ก่อน คาดว่าจะมีการใช้ยามากขึ้นในปี 2022
 2. วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก สำหรับเด็กที่เกิดในปี 2022 เป็นต้นไป
  วัคซีนชนิดนี้ผลิตมาเพื่อใช้กับเด็กที่เกิดในช่วงปี 2022 เป็นต้นไป จะได้ฉีดกันในช่วงปี 2030 จากการศึกษาพบว่าสามารถลดอัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 90% ซึ่งจะทำให้ในอนาคตโรคมะเร็งปากมดลูกอาจจะหมดไปได้
  วัคซีนชนิดนี้ อาจจะไม่ส่งผลต่อผู้หญิงหรือสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว
 3. อัตราการรอดชีวิตขอองโรคมะเร็งในเด็กเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  จากผลการวิจัยในช่วงปี 1970 อัตราการรอดชีวิตของเด็กที่เป็นโรคมะเร็ง และสามารถมีชีวิตยืนยาวได้มากกว่า 10 ปี หลังจากเจอโรคมะเร็งมีเพียง 8 ใน 10 คน และยังไม่นับผลข้างเคียงในระยะยาวว่ามีผลแทรกซ้อนมากน้อยเพียงใดหลังจากนั้น แต่ในช่วงหลังมานี้ อัตราการรอดชีวิตเริ่มมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ผลงานวิจัยยังไม่ชัดเจนว่าในอนาคตมีผลข้างเคียงอื่น ๆ อีกหรือไม่
 4. ค้นพบยาที่สามารถชะลอการเติบโตของมะเร็งเต้านม
  เมื่อเดือนกันยายน ปี 2021 นักวิจัยรายงานว่า สามารถค้นพบยาที่สามารถชะลอการเติบโตของมะเร็งเต้านมได้ โดยเป็นการให้ยาไปที่เซลล์มะเร็งโดยตรง ซึ่งยาดังกล่าวประกอบไปด้วยโปรตีนที่เข้าจับเซลล์มะเร็ง คล้าย ๆ กับวัคซีน mRna
 5. การตรวจเลือดสามารถพบมะเร็งได้ 50 ชนิด
  สถาบัน NHS ในประเทศอังกฤษ ได้รายงานการทดลอง การสร้างเครื่องตรวจเลือด The galleri ขึ้นมาเพื่อตรวจหาโรคมะเร็งโดยเฉพาะ โดยการทำงานของเครื่องสามารถตรวจพบ DNA ที่ผิดปกติและเซลล์มะเร็งได้ ปัจจุบันเครื่อง The galleri ยังอยู่ในขั้นค้นคว้าและวิจัย แต่ในอนาคต เครื่องนี้จะสามารถตรวจพบและใช้แพร่หลายในโรงพยาบาลทั่วโลก

  การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ต่างจากเมื่อ 10- 20 ปีก่อน โอกาสรอดจากมะเร็งแต่ละชนิดก็สูงขึ้น
  แต่อย่างไรก็ตามไม่มียาที่สามารถรักษาได้ทุกประเภท ส่วนมากจะรักษามะเร็งไปตามแต่ละชนิด รวมถึงปัจจุบันการรักษาเป็นแบบตัวเลือกทั้งนั้น การใช้ยาหรือผ่าตัดในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และโอกาสหายขาดน้อยกว่าการรักษาวิธีอื่น

  หากเรามีประกันมะเร็งหรือประกันโรคร้ายแรงก็สามารถแบ่งเบาภาระส่วนนี้ไปได้มาก โตเกียวมารีนมีแบบประกันสุขภาพที่เน้นเรื่องมะเร็งโดยเฉพาะออกมา ซึ่งครอบคลุมการรักษาทางเลือก ให้กับลูกค้าด้วย เพราะการรักษาทางเลือกนั้นมีโอกาสสำเร็จมากกว่าการผ่าตัด แต่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง