วิธีเลือกทำประกันสุขภาพเด็ก

5 สิ่งสำคัญในการทำประกันสุขภาพเด็ก 

ทำประกันสุขภาพเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรทำไว้ให้ลูกน้อย เรามีวิธีในการเลือกประกันสุขภาพลูกน้อยมาให้พ่อแม่ไว้พิจารณา 5 ข้อ ประกอบด้วย แบบประกันที่เหมาะสม, สัญญาหลักของประกันสุขภาพ, เป้าหมายในอนาคตของลูก, ความมั่นคงของบริษัทประกัน, และตัวแทนประกัน

1. แบบประกันสุขภาพเด็กที่เหมาะสม

การวางแผนทำประกันสุขภาพเด็กให้ลูกรักนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในการรองรับภาระค่ารักษาพยาบาลของพ่อแม่ แต่ต้องเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เราใช้บริการในโรงพยาบาลประจำ ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลที่ใช้บริการบ่อยค่าห้องรักษาพยาบาล ค่าบริการ ค่าอาหาร ของโรงพยาบาลที่ใช้บริการ อยู่วันละ 4,000 บาทในการซื้อประกันสุขภาพเด็กให้ลูกน้อยนั้นก็ควรเลือกแผน 5,000 ของบริษัทโตเกียวมารีน คือแผนค่าห้องพยาบาล ค่าบริการ ค่าอาหารให้มากกว่าหรือเท่ากับ 4,000 บาท ต่อวัน ก็คือแผนประกันสุขภาพเด็ก แผน 5,000 ของโตเกียวมารีน

ตัวแทนบางคนหรือบางบริษัทพยายามแนะนำให้ลูกค้าซื้อแผนประกันสุขภาพเด็กค่าห้อง 2,000 บาท เท่านั้น แต่จะแนะนำให้ซื้อสัญญาชดเชยรายวันแนบเพิ่มเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าห้องรักษาพยาบาลซึ่ง ค่าชดเชยส่วนมากคือ 1,000 บาท ลูกค้าก็จ่ายชดเชยส่วนต่างเอง พยายามอย่ามองถึงเงินสดชดเชยที่เราจะได้ ซึ่งเงินสดเหล่านั้นอาจไม่สามารถครอบคลุมค่ารักษาได้

ข้อควรคำนึงคือ เลือกบริษัทหรือแผนประกันสุขภาพเด็กที่มีค่าห้องให้มากกว่าที่เราใช้บริการปกติ เพราะค่าห้องรักษาพยาบาลมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

2. วิธีเลือกสัญญาหลักแผนประกันสุขภาพเด็ก

เราทำประกันสุขภาพเด็กโดยไม่ซื้อสัญญาหลักไม่ได้คือ ประกันชีวิต จำเป็นต้องซื้อสัญญาหลักก่อนจึงสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมรักษาพยาบาลได้ และสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแผนจะขึ้นอยู่กับทุนประกันสัญญาหลักตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน สัญญาหลักของประกันสุขภาพเด็กบริษัทโตเกียวมารีนมี 3 ประเภทดังนี้

1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นการคุ้มครองชีวิตระยะยาว โดยชำระเบี้ย 20 ปี คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 90 ปี แบบประกันแบบนี้ไม่เน้นเรื่องการออม แต่เน้นเรื่องการคุ้มครองชีวิตและสุขภาพระยะยาว เมื่อสัญญาครบ 20 ปี สามารถซื้อสัญญาประกันสุขภาพต่อได้ จนถึงอายุ 80 ปี วงเงินประกันชีวิตพอประมาณ ไม่สูงไม่ต่ำ เบี้ยประกันไม่แพง ในอนาคตสามารถปิดกรมธรรม์ขอเวณคืนก่อนครบสัญญานั้นจะได้รับมูลค่าเงินเวณคืนไม่สูงนัก ข้อดีคือมีประกันสุขภาพตลอดชีวิต 

2. ประกันแบบชั่วระยะเวลา เป็นประกันที่คุ้มครองระยะสั้น ยกตัวอย่างคือ เราชำระเบี้ยประกัน 20 ปี ประกันสามารถคุ้มครองถึงอายุ 20 ปี เป็นแบบประกันชีวิตอีกแบบที่ไม่เน้นการออมเงิน เน้นคุมครองสุขภาพระยะสั้น  วงเงินการประกันชีวิตและรักษาพยาบาลจะสูง แต่เบี้ยประกันถูกที่สุด 

3. ประกันแบบออมทรัพย์ แบบประกันแบบนี้ส่วนใหญ่มีระยะเวลาสั้น มีเงินคืนเมื่อส่งครบสัญญา ทุนประกันชีวิตไม่สูงเมื่อเทียบกับแบบประกันชั่วระยะเวลาและแบบตลอดชีพ เบี้ยประกันจะสูงกว่าแบบประกันทั้ง 2 แบบข้างต้น มีระยะเวลาของสัญญาที่แน่นอน คือ ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี คุ้มครอง 20 ปี เมื่อส่งเบี้ยประกันครบ 20 ปี  ของกรมธรรม์ก็จะได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในสัญญาของกรมธรรม์ เราสามารถปิดกรมธรรม์ขอเวณคืนก่อนครบสัญญาได้ เมื่อเวณคืนกรมธรรม์จะได้รับมูลค่าวงเงินลดลงตามสัดส่วนของปีที่เราส่งเบี้ยประกัน

3. อนาคตของลูก

การวางแผนประกันสุขภาพให้ลูกควรมีเป้าหมาย การวางเป้าหมายในอนาคตให้ลูกนั้นมีหลายวัตถุประสงค์ ขอยกตัวอย่างลูกค้าที่ทำประกันสุขภาพเด็กแบบแบบออมทรัพย์ให้ลูก เพื่อที่ต้องการเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกเมื่อเข้ามหาวิทยาลัย หรือบางคนต้องการมอบเป็นเงินก้อนให้ลูกเมื่อจบการศึกษา อีกตัวอย่างคือ ใช้เป็นเงินซื้อรถให้ลูกเมื่อเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น

4. ความมั่นคงในบริษัทประกัน

เป็นเหตุผลที่สำคัญของการเลือกทำประกันคือ “ความมั่นคงของบริษัทประกัน” ลูกค้าหลายคนมีความกังวลเวลาทำประกันสุขภาพไปแล้ว เมื่อถึงเวลาเคลม สามารถเคลมได้หรือเปล่า ต้องสำรองจ่ายเงินสดก่อนหรือเปล่า การเคลมยุ่งยากหรือไม่ นานหรือเปล่ากว่าจะได้เงินคืน ประกันสุขภาพสามารถใช้ได้กับโรงพยาบาลไหนได้บ้าง เคลมเยอะ ๆ บริษัทประกันจะยกเลิกกรมธรรม์หรือเปล่า บริษัทจะเลิกกิจการหรือเปล่า เงินที่ส่งเบี้ยประกันไปจะศูนย์หรือเปล่า เหตุผลเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ควรพิจารณาเลือกบริษัทในการทำประกันสุขภาพเด็กให้ลูก โตเกียวมารีนก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่นมานานถึง 144 ปีแล้ว และทำธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 60 ปี ลูกค้าสบายใจได้ในความมั่นคงของบริษัท

5. ตัวแทนประกันสุขภาพของบริษัท

ตัวแทนประกัน ข้อนี้เป็นเหตุผลที่สำคัญอีกข้อ เพราะตัวแทนประกันสุขภาพนั้นจะให้คำแนะนำและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันสุขภาพ หลายคนอาจเคยเจอตัวแทนที่ขายแล้วไม่สามารถติดต่อได้ หรือเลิกเป็นตัวแทนไปแล้ว ดังนั้นตัวแทนประกันสุขภาพ เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อประกันสุขภาพเด็กให้ลูก เราเป็นตัวแทนมืออาชีพอยู่ในวงการนี้มา 20 กว่าปี ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง