โรคร้ายไม่เลือกเวลา

เออรี่ ซีไอ แคร์ ประกันโรคร้ายแรงโตเกียวมารีน

โรคร้ายจะมาหาเราเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ เมื่ออายุมากขึ้นความเสี่ยงโรคร้ายแรงก็มากขึ้น คงจะดีกว่าถ้ามีเงินไว้สำหรับรักษาตัว กับแบบประกัน เออรี่ ซีไอ แคร์ (Early CI Care) จากโตเกียวมารีนประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงถึง 46 โรค พร้อมรับเงินก้อนทันทีที่ตรวจพบ 1 ใน 10 โรคร้ายแรง

เออรี่ ซีไอ แคร์ สัญญาเพิ่มเติมประกันโรคร้ายแรง
เป็นสัญญาเพิ่มเติมให้ความคุ้มครอง ในกรณีเจ็บป่วยด้วย 10 โรคร้ายแรง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ด้วยการจ่ายผลประโยชน์ 20% ของทุนประกัน ในกรณีพบว่าป่วยด้วยโรคร้ายแรง 46 โรค หรือเสียชีวิต จะได้รับทุนประกันภัยที่เหลือ รวมผลประโยชน์ที่ได้รับ 100 % ของทุนประกัน

  • แบบประกันสัญญาเพิ่มเติม สามารถซื้อแนบกับแบบประกันภัยหลักเพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
  • ให้ความคุ้มครองมากถึง 46 โรคร้ายแรงที่พบบ่อยในคนไทย และมีค่าใช้จ่ายที่สูง
  • รับเงินก้อน 20% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น กรณีที่ตรวจพบ 1 ใน 10 โรคร้ายแรงที่กำหนด ให้คุณสามารถใช้รักษาตัวได้อย่างสบายใจ
  • กรณีเสียชีวิต หรือตรวจพบ 1 ใน 45 โรคร้ายแรง รับเงิน 100% ของทุนประกัน หักก้วยจำนวนเงินผลประโยชน์ที่บริษัทได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง