โตเกียว ลิงค์ คุ้มครองชีวิตพร้อมการลงทุน

โตเกียว ลิงค์ สามารถเลือกวงเงินคุ้มครองชีวิต ได้สูงสุด 120 เท่า ของเบี้ยประกัน

โตเกียว ลิงค์ คือแผนการประกันชีวิตควบการลงทุน ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและสามารถให้ลูกค้าเลือกวงเงินคุ้มครองชีวิตได้สูงสุดถึง 120 เท่า ของเบี้ยประกันภัย แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการกรมธรรม์ พร้อมการลงทุนที่สามารถจัดสรรได้เอง ตามความต้องการของคุณ คล้ายกับการลงทุนในประกันชีวิตและลงทุนในกองทุนรวมควบคู่กันไป

ความคุ้มครองและเบี้ยประกัน

สามารถเลือกวงเงินคุ้มครองชีวิตได้สูงสุดถึง 120 เท่าของเบี้ยประกันภัย นอกจากนั้น แผนประกันภัยนี้ ทางโตเกียวมารีน ยังให้ความคุ้มครองชีวิตถึงอายุครบ 99 ปี และอีกจุดเด่นนึงที่ทุกคนที่ทำประกันชีวิตและการลงทุนอยากได้คือ สามารถปรับลดเบี้ยประกันภัยได้ ในวันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ และสามารถหยุดชำระเบี้ยประกันภัยได้ด้วย

โอกาสในการลงทุน

เนื่องจากประกันตัวนี้เป็นประกันชีวิตควบการลงทุน ในการลงทุนเรามีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง ด้วยการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ ซึ่งได้รับการคัดสรรจากบริษัท และยังสามารถจัดการพอร์ตการลงทุนได้ด้วย โดยสามารถสับเปลี่ยนกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมดที่มีไปยังกองทุนอีกกองทุนหนึ่งได้อย่างยืดหยุ่น

สิทธิการลดหย่อนภาษี

สามารถนำเบี้ยประกันภัยในส่วนของค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินประกันภัย และค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ หัก ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ต่อปี

นอกจากโตเกียว ลิงค์ ประกันชีวิตควบการลงทุน โตเกียวมารีนยังมีประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ตัวอื่นที่ยังสามารถให้ผลตอบแทนได้ในระดับหนึ่ง พร้อมกับการคุ้มครองชีวิตได้อีกด้วย อาทิเช่น โตเกียว แทก เซพเวอร์ โตเกียวซุเปอร์โกรท หรือ โตเกียว ฟิวเจอร์ ไบรท์ ก็สามารถตอบโจทย์เรื่องการลงทุนได้ในระดับนึง หากต้องการคำแนะนำสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง