ประกันสุขภาพเด็กโตเกียวมารีน ค่าห้องสูง เบี้ยถูกที่สุด

แผนประกันสุขภาพเด็กโตเกียวมารีน แผนค่าห้องสูง เบี้ยถูกที่สุด

ประกันสุขภาพเด็กโตเกียวมารีน สามารถช่วยเหลือให้ลูกน้อยสามารถได้รับการรักษาที่ทันท่วงที การไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่ทันเวลา และเหมาะสมอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตของลูกน้อย และค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อให้เข้าถึงการรักษาและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ขอเสนอความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และศัลยกรรม ในกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ที่คุณสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของคุณ และบุตรหลานอันเป็นที่รัก โดยสามารถเข้ารับการรักษา ในสถานพยาบาลทั่วประเทศไทย

ค่ารักษาพยาบาล และศัลยกรรม H&S

ประกันสุขภาพเด็กโตเกียวมารีน
แผนประกันสุขภาพเด็ก

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง
 • เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกําหนดและเงื่อยไขในกรมธรรม์
 • ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงคําถามสุขภาพในใบคําขอเอาประกันตามความจริง
 • อัตราเบี้ยประกันภัย เพิ่ม-ลด ตามอายุ
 • รับประกันภัยโดย บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)


ข้อยกเว้นสําคัญ

 • การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทําสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณใดเกิดขึ้นหลังสุด
 • สําหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วันนับจากวันทําสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เนื้องอก ถุงน้ําหรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ ต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดินอยด์, นิวทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทําสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาทางพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การทําร้ายตัวเอง หรือการพยายามฆ่าตัวตาย
 • โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง