แผนประกันชีวิต “ควบการลงทุน”

ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ Tokio Linked


“คือกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพควบการลงทุน ให้ความคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 99 ปี”

ในปัจจุบันการลงทุนนั้นมีหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กองทุน หุ้น พันธบัตร ตราสารหนี้ หรือแม้กระทั่งมาใหม่ ๆ ก็จะเป็น คริปโตเคอเรนซี่ แต่รู้หรือไม่ว่า การลงทุนในรูปแบบประกันชีวิตก็มีแล้วเช่นกัน แล้วมันเป็นอย่างไร มาลองศึกษากันได้เลยครับ

ประกันชีวิตที่มีการลงทุนเข้ามาด้วยนั้น โดยทั่วไปจะเรียกว่า “ Unit linked” ซึ่งเป็นการลงทุนคล้าย ๆ กับประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ แต่ต่างกันกันหลายข้อเช่นกัน

– สามารถเลือกวงเงินคุ้มครองชีวิตได้สูงสุดถึง 120 เท่าของเบี้ยประกัน

– มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยน จำนวนเงินออม ความคุ้มครอง ระยะชำระเบี้ย รวมถึงสามารถพักชำระเบี้ยได้

– เบี้ยประกันในส่วนของค่าประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยและค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ หักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท / ปี

การการันตีผลตอบแทนเมื่อครบสัญญา

เนื่องจากการลงทุนนั้น มีการขึ้นลงตลอดเวลา ทำให้การการันตีผลตอบแทนนั้นเป็นไปได้ยาก แต่ถึงอย่างนั้น ในส่วนของเงินลงทุนนั้น ทางบริษัทเองก็จะนำไปลงทุนในบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอดอยู่แล้วนั้นเอง ในเรื่องของการจ่ายเบี้ยนั้น เป็นการจ่ายเบี้ยครั้งเดียวเหมือนกัน ต่างกันที่ เราสามารถเลือกสัดส่วนในการลงทุนได้ เช่นอาจจะ 30:70 หรือ 50:50 ก็ได้เช่นกัน

ระยะเวลาสัญญานั้น มีความยื่นหยุนกว่าแบบอื่น ๆ

ประกันชีวิตโดยทั่วไปแล้ว ก็จะมีระยะสัญญา 10 – 30 ปีบ้างแล้วแต่รูปแบบของประกันชีวิตนั้นๆ แต่ Unit linked นั้น เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากทำสัญญากี่ปี เบี้ยเท่าไหร และเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ได้เลย ซึ่งหากเทียบกับประกันชีวิตรูปแบบอื่นๆ ถือเป็นแผนประกันที่มีความยืดหยุนของอายุสัญญาที่ดีเลยทีเดียว

ความคุ้มครองสูงกว่า

เมื่อเทียบกับค่าเบี้ย ซึ่งในส่วนนี้ขอพูดถึงภาพรวม ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเข้าไปว่าเป็นประกันตัวไหน แต่หากเทียบกับประกันตัวอื่นแล้ว ประกันในรูปแบบ Unit linked มีความคุ้มครองสูงมาก ๆ เมื่อเทียบกับจำนวนเบี้ยในแต่ละปี ไม่นับสัดส่วนที่เราแบ่งไว้ลงทุน

Tokio Linked ดีอย่างไร

– เพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุน

– สร้างวินัยในการออม พร้อมกระจายความเสี่ยงด้วยการเก็บออมแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA)

– เลือกลงทุนได้ตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการ

– ให้ความคุ้มครองและมีความยืดหยุ่นในการลงทุน สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเงินออม ความคุ้มครอง ระยะชำระเบี้ย รวมถึงสามารถพักชำระเบี้ยได้ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบริษัท)

– ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

–  สามารถลดหย่อนภาษีได้

Tokio Linked เหมาะสำหรับ

– คนที่กำลังมองหาแผนความคุ้มครองชีวิต

– ให้โอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

– ให้ข้อเสนอที่ยืหยุ่นตามความต้องการ

“การลงทุนมีความเสี่ยง” ลองศึกษารูปแบบประกันและการลงทุนให้สม่ำเสมอนะครับ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง