ข้อดีของการออมเงินกับประกันชีวิต

ออมเงินกับประกันชีวิต ดีอย่างไร?

การออมเงินเพื่อให้เงินงอกเงยมีหลายวิธีทั้งการลงทุนในหุ้น กองทุน ตราสารทุนหรือหุ้น ส่วนมากตลาดก็งอกเงยอยู่แล้วมีโอกาสที่เงินเราจะงอกเงยขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงตามการผันผวนของตลาด ต้องใช้ระยะเวลานานในการลงทุน แต่ถ้าออมเงินในประกันประเภทสะสมทรัพย์หรืออมทรัพย์ละ การออมเงินประกันชีวิตละมีข้อดี คือ ความเสี่ยงต่ำ มีความยืดหยุ่น ได้ความคุ้มครองชีวิตระหว่างออมเงิน มีความคุ้มครองสุขภาพไปในตัว และได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี

ออมเงินกับประกันชีวิต มีความเสี่ยงต่ำ

การออมเงินในรูปแแบประกันชีวิตออมทรัพย์ นั้นมีผลตอบแทนที่แน่นอน ว่าจะได้เท่าไหร่เมื่อครบสัญญา และให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการออมเงิน เหมาะกับคนที่ต้องการผลตอบแทนที่แน่นอน

แผนประกันมีความยืดหยุ่น

การทำประกันแบบออมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์ ส่วนมากมีแผนชำระเบี้ยประกันอยู่ที่ 8 – 15 ปี แต่การชำระเบี้ยประกันสามารถยืดหยุ่นได้ มีหลายแบบ เช่น ชำระต่ำ – แต่ชำระนาน ชำระสั้น – แต่ให้ความคุ้มครองยาวนาน เราสามารถเลือกได้ว่าอยากได้แบบไหน เราสามารถแจ้งตัวแทนประกันเพื่อคำนวนและเสนอแผนประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการของเรามากที่สุด

ได้รับความคุ้มครองชีวิตระหว่างออมเงิน

การทำประกันชีวิตเราจะได้ความคุ้มครองชีวิตเป็นตัวหลัก หากเราเสียชีวิตหรือมีเหตุไม่คาดฝันทำให้ไม่สามารถส่งเบี้ยประกันได้ ครอบครัวหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ก็ยังสามารถได้รับผลประโยชน์ที่มากกว่าเงินออมหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ

แนบประกันสุขภาพเพิ่มเติมได้

เราสามารถแนบสัญญาประกันสุขภาพ หรือพวกโรคร้ายแรง เพิ่มเติมไปกับประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ซึ่งเป็นสัญญาหลักได้ เราก็จะมีความคุ้มครองสุขภาพไปในตัวด้วย

สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้

ประกันชีวิตโดยทั่วไปสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อยู่แล้ว จุดเด่นของประกันชีวิตแบบออมทรัพย์คือ ผลตอบแทน และเราสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง