ออมเงินไว้ใช้ยามเกษียน แบ่งเงินเท่าไหร่ดีนะ?

ออมเงินไว้ใช้ตอนเกษียน แบ่งสัดส่วนยังไงดี?

หลาย ๆ คนกังวลใจเกี่ยวการออมเงินไว้ใช้ตอนเกษียน จะเริ่มทำเมื่อไหร่ดี เก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์อย่างเดียวพอไม๊ รายได้น้อยทำได้หรือเปล่า มีหลายปัจจัยมาก ทำให้กว่าเมื่อเราจะพร้อม สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือ เป้าหมายของการออม การแบ่งสัดส่วนการลงทุน และคำนวนรายได้จากการที่เราลงทุนไป

1. ตั้งเป้าหมายการออมเงิน

การตั้งเป้าหมายการออมเงินนั้นต้องคิดว่าเราจะมีอายุถึงเท่าไหร่ ถ้าคิดว่าเราจะมีอายุประมาณ 80 – 90 ปี นั้นแสดงว่าเราต้องสามารถมีเงินใช้สำหรับค่ากินค่าอยู่ใช้ในชีวิตประจำวันถึง 20 – 30 ปี หลังจากเกษียนเมื่ออายุ 60 ปี เราอาจจะคำนวนจำนวนเงินง่าย ๆ โดย เงินเดือนหักจากค่าปัจจัย 4 และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ คูณด้วยจำนวนเดือน จำนวนปี ก็จะได้จำนวนเงินคร่าว ๆ

2. แบ่งเงินเป็นทางเลือกในการลงทุนต่าง ๆ

การลงทุนในที่นี้ ต้องเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำมาก ๆ และมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็น การลงทุนในฝากประจำ การลงทุนในกองทุน หรือการลงทุนในประกันชีวิต ก็จะได้รับผลตอบแทนมากถึง 2 – 5% ต่อปี ก็น่าจะเพียงพอ สำหรับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ข้อดีของออมเงินกับประกันชีวิต คลิก

ตัวอย่างการแบ่งสัดส่วนการลงทุน
1. บัญชีฝากประจำ 20%
2. ประกันชีวิตออมทรัพย์ 20%
3. ประกันชีวิตบำนาญ 20%
4. ลงทุนในกองทุน / ตราสารหนี้ 40%

3. คำนวนผลตอบแทนจากจำนวนเงินที่เราลงทุนไป

เราสามารถคำนวนดูได้ ว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของแต่ละช่องทางเป็นอย่างไร พอไหม สามารถรับความเสี่ยงความผันผวนได้มากน้อยเท่าไหร่ ถ้าเป็นประกันชีวิตก็สามารถคำนวนได้ง่าย ๆ เพราะผลตอบแทนส่วนมากนั้นจะเป็นแบบการันตีหรือผลตอบเป็นบำนาญตอนเกษียน

แต่ถ้าเป็นการลงทุนผ่านกองทุน เราต้องหมุนเวียนสับเปลี่ยนกองทุน กระจายความเสี่ยงให้มาก ๆ

สำหรับคนที่งบการลงทุนค่อนข้างน้อย อยากลงทุนและอยากได้รับความคุ้มครองชีวิต แนะนำให้ ลงทุนผ่านประกันชีวิตควบคู่การลงทุน ก็สามารถตอบโจทย์ได้เพราะได้แบ่งเงินเบี้ยประกันเป็นการลงทุนไปในตัว และยังได้รับความคุ้มครองชีวิตด้วย แต่อย่าลืมกระจายความเสี่ยงในการลงทุนโดยนำเงินเก็บในส่วนอื่น ๆ ลงทุนในช่องทางที่ความเสี่ยงต่ำอื่น ๆ ก็ได้เช่นกัน เช่น กองทุน บัญชีออมทรัพย์ หุ้น

ประกันชีวิตควบการลงทุน (Investment Linked) คลิก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง