สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ โตเกียว แฮปปี้ เฮลธ์ แบบมีค่าใช้จ่ายร่วม

Tokio Happy Health Co-Pay

โตเกียว แฮปปี้ เฮลธ์ แบบมีค่าใช้จ่ายร่วม 20 % บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตราฐานทางการแพทย์ตามค่าบริการอัตราทั่วไปสำหรับรายการตามตารางผลประโยชน์ ตามจำนวนที่จ่ายจริงหักด้วยค่าใช้จ่ายร่วม ( Copayment ) แต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ โดยผู้เอาประกันภัย

ข้อดีสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบมีค่าใช้จ่ายร่วม 20% (Co-pay)

“สามารถเลือกความคุ้มครองที่ต้องการ โดยจ่ายคาเบี้ยประกันถูกลงจากแบบปกติ”

ตัวอย่าง การจ่ายค่ารักษาแบบมีค่าใช้จ่ายร่วม 20% (Co-pay)

  • ถ้าค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง 120,000 บาท
  • จำนวนค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับความคุ้มครองตามตารางผลประโยชน์ 100,000 บาท
  • บริษัทจ่ายผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินความคุ้มครองตามตารางผลประโยชน์โดยหักค่าใช้จ่ายร่วม 20% ของค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุ้มครองคิดเป็นจำนวน 80,000 บาท
  • ผู้เอาประกันภัยร่วมจ่าย 20% ของค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุ้มครองคิดเป็นจำนวน 20,000 บาท และส่วนต่าง 20,000 บาท จากค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง รวมเป็นจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่าย 40,000 บาท
ผลประโยชน์แผนประกันสุขภาพเพิ่มเติมโตเกียวแฮปปี้เฮลธ์

เงื่อนไขการรับประกัน Tokio Happy Health

  • รับประกันภัยอายุ 1 เดือน -70 ปี
  • คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 85 ปี
  • สามารถซื้อเพิ่มเติมจากประกันภัยหลักทุกกรมธรรม์

ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ โตเกียว แฮปปี้ เฮลธ์

ตารางผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ โตเกียว แฮปปี้ เฮลธ์ Tokio Marine

เบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม โตเกียว แฮปปี้ เฮลธ์ แบบมีค่าใช้จ่ายร่วม
(Tokio Happy Health Co-Pay)

เบี้ยประกันสุขภาพสัญญาเพิ่มเติม โตเกียว แฮปปี้ เฮลธ์ แบบมีค่าใช้จ่ายร่วม
(Tokio Happy Health Co-Pay)

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-833-4211 ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ คุณโชติพัฒน์


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง