ลดหย่อนภาษีปี2566

ประกันลดหย่อนภาษีปี2566 ตัวไหนดี แต่ละตัวได้อะไรบ้าง?

ประกันชีวิตเป็นตัวเลือกแรกๆ ที่หลายคนเลือกเพื่อจะลดหย่อนภาษี ได้ลดหย่อนภาษีและยังได้รับความคุ้มครองด้วย แต่ถ้าจะเลือกให้ถูกต้อง เราต้องรู้ด้วยว่าตัวไหนคุ้มแบบไหน

1. ประกันชีวิตออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี

เป็นแผนประกันที่ออกมาเพื่อลดหย่อนภาษี โดยแท้จริง มีการได้เงินคืนตลอดทุกปี ตั้งแต่เริ่มสัญญาจนจบสัญญา พร้อมระยะเวลาชำระที่สั้น เพราะมีระยะชำระเบี้ยแค่เพียง 10 ปี แล้วปีที่ครบสัญญารับเงินคืนอีก 810% เลยทีเดียว (สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนโตเกียวมารันประกันชีวิต แบบประกันออมทรัพย์ของโตเกียวมารีนประกันชีวิต)

2. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

ให้ความคุ้มครองชีวิตเราโดยตรง ประกันชีวิตแบบตลอดชีพนี้การลดหย่อนก็อาจจะไม่ได้หรือไม่ได้มาก เท่ากับประกันลดหย่อนภาษีมากนัก เพราะอาจจะไม่ได้เงินคืนในแต่ละปี เงินที่เราเสียค่าเบี้ยประกันภัยทุก ๆ ปี จะเป็นเงินสะสมไว้เมื่อหมดสัญญา แต่ก็ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ เรทเดียวกับตัวประกันชีวิตแบบออมทรัพย์เลย

3. สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

นอกจากสัญญาหลักแล้ว สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพก็สามารถลดหย่อนภาษีได้อีกเรทหนึ่ง ซึ่งคิดแยกกัน ทำให้หากซื้อประกันชีวิต พ่วงด้วยประกันสุขภาพ ก็จะได้ลดหย่อนภาษีทั้งสองตัวนั้นเอง ซึ่งประกันสุขภาพของโตเกียวมารีนก็จะมีหลากหลายตัวมาก ๆ เช่น ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ประกันสุขภาพมาตราฐานใหม่ ประกันอุบัติเหตุก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วย

4. ประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับบิดามารดา

ข้อนี้หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่าสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วย การซื้อประกันชีวิตให้บิดา มารดานั้นสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกส่วนหนึ่งเช่นกัน และการซื้อประกันชีวิตให้กับพ่อแม่นั้น ก็ยังสามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองโรคร้ายแรง อุบัติเหตุ หรือแม้กระทั่งสัญญาประกันสุขภาพก็ได้เช่นกัน ที่โตเกียวมารีนประกันชีวิตมีหลายตัวมาก ๆ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง