มะเร็งไม่เลือกเพศ ไม่เลือกอายุ

มะเร็งอายุน้อยก็เป็นได้

ปัจจุบันเราจะพบได้ว่าคนเป็นมะเร็งเยอะขึ้น โดยที่มะเร็งยุคใหม่ ไม่เลือกอายุ ไม่เลือกเพศ อายุน้อย ๆ ก็เป็นได้ โตเกียวมารีนมีความคุ้มครองมะเร็งให้คุณตั้งแต่อายุ 16-60 ปี สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้ถึง 84 ปี

โตเกียว แคนเซอร์แคร์ ให้ความคุ้มครองที่มากกว่าเดิม

ระยะเริ่มต้น
คุ้มครองคุณ ตั้งแต่เริ่มเป็นมะเร็งร้ายจนคุณหายดี รวมถึงค่าตรวจวินิจฉัย ค่าปรึกษาแพทย์ ก่อนที่จะเข้ารับการรักษา สามารถคุ้มครองได้ทุกระยะ

การรักษา
ดูแลครอบคลุมค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ในโรงพยาบาล รวมถึงค่าค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ในการทำเคมีบำบัด การฉายแสง ภูมิคุ้มกันบำบัด Targeted Therapy หรือการรักษาด้วยฮอร์โมน

ระหว่างพักฟื้น
ยังคงคุ้มครองให้ค่าปรึกษาแพทย์ ค่าติดตามผลการรักษา รวมทั้งค่าปรึกษาจิตวิทยา และผลประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย

เริ่มความคุ้มครองวันนี้ ใช้เงินร้อยสร้างหลักประกันเงินล้าน เตรียมพร้อมรับมือเพิ่มความมั่นใจ ตรวจพบรักษาทันทีที่มีโอกาส

สัญญาเพิ่มเติม โตเกียว แคนเซอร์ แคร์ (Tokio Cancer Care Rider)

  • สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งตั้งแต่เริ่มต้นจนหาย
  • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในวงเงินสูง ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
  • ได้รับความคุ้มครองจากโรคมะเร็งทุกระยะ
  • ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าทั้งค่ารักษาพยาบาล, ค่าผ่าตัด, ค่าเคมีบำบัด, ตามผลประโยชน์ตารางความคุ้มครอง
  • เหมาะกับบุคคลทั่วไปอายุ 16-60 ปี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง