ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ Whole Life ดีอย่างไร?

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ Whole life

ลูกค้าส่วนใหญ่อยากทำประกันสุขภาพเป็นพื้นฐาน แต่ก็อยากได้ประกันชีวิตสัญญาหลักที่ค่าเบี้ยไม่สูงมากนัก ให้ความคุ้มครองที่นาน ซึ่งประกันชีวิตแบบตลอดชีพ Whole Life นั้นแก้ปัญหาข้อนี้ได้ “มีชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพแข็งแรง”

สามารถวางแผนการออมทรัพย์ได้หลายรูปแบบ และคุ้มครองชีวิตคุณได้ถึง 90 ปี สำหรับแบบประกันสุขภาพตลอดชีพ Whole Life ของโตเกียวมารีนประกันชีวิต ผลประโยชน์มากมาย มากกว่าที่คุณคิด

 • สมัครรับประกันชีวิตได้ถึงอายุ 70 ปี
 • ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี
 • จ่าย 100 % ของทุนประกันภัยในกรณีเสียชีวิตหรือเมื่อมีอายุครบ 90 ปี
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำ ทุนประกันภัยสูง ระยะเวลาความคุ้มครองยาว
 • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย เนื่องจากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ โรคค้ายแรง และอุบัติเหตุได้

“ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ Whole Life ของโตเกียวมารีน ดีอย่างไร เป็นแบบไหน ได้รับความคุ้มครองอย่างไรบ้าง”

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ Whole life

เป็นแผนประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ที่ให้ความคุ้มครองจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 90 ปี เมื่อครบ 90 ปี ผู้ถือกรมธรรม์ก็จะได้ทุนประกันภัยเริ่มต้นคืนทั้งหมด 100% ซึ่งระหว่างที่เราอายุยังไม่ถึง 90 ปีนั้น ก็ยังได้รับความคุ้มครองการเสียชีวิตด้วยจำนวนความคุ้มครองที่มากกว่า ระหว่าง 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

ประโยชน์เพิ่มเติมของประกันชีวิตแบบตลอดชีพ นอกจากความคุ้มครองชีวิต

 • ลดหย่อนภาษีได้

ส่วนมากการทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพนั้น สามารถนำมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีประจำปีได้มากถึง 100,000 บาท นอกจากนี้ หากมีการเพิ่มสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพเข้าไปด้วย สามารถเพิ่มการลดหย่อนได้อีก 25,000 บาท

 • สามารถทำสัญญาเพิ่มเติมได้

สำหรับคนที่ต้องการทำประกันสุขภาพ หรือประกันโรคร้ายแรง และต้องการหาประกันชีวิตหลักที่เบี้ยประกันภัยราคาไม่สูง การทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพ Whole life สามารถรองรับตรงนี้ได้ และเราสามารถเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยได้ตามที่เราสะดวกไม่ว่าจะ 5 ปี 10 ปี หรือจนถึงอายุที่กำหนดก็ได้เช่นกัน

 • เป็นมรดกให้ครอบครัว

การทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพ จะทำไว้ไม่ใช่เพื่ออมทรัพย์แต่เป็นการทำเพื่อเป็นผลประโยชน์แก่คนที่อยู่ข้างหลังหรือคนในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ คล้าย ๆ กับเป็นการออมเงินไว้ให้ลูกหลานยามที่เราจากไปแล้ว แค่เปลี่ยนจากธนาคารเป็นรูปแบบของประกันเพื่อผลประโยชน์และความคุ้มครองที่มากับประกันนั้นเอง ซึ่งในปัจจุบันผลประโยชน์ที่ได้จากประกันจะสูงกว่าการฝากธนาคาร

จุดเด่นของประกันชีวิต Whole life

 • เบี้ยประกันไม่สูงเท่าประกันภัยแบบอื่น ๆ
 • สามารถเลือกจำนวนปีที่เราต้องการชำระได้ ตั้งแต่ 5 – 20 ปี
 • หรือสามารถเลือกชำระเบี้ยจนถึงกำหนดอายุ 60 – 90 ปี ก็ได้

เลือกทำประกันชีวิตตลอดชีพเลือกได้

 • ออมสั้น ๆ รับความคุ้มครองยาว ๆ
 • ออมแบบยาว ๆ คุ้มครองเยอะ ๆ

ข้อดีของประกันชีวิตแบบตลอดชีพก็คือ “ความยืดหยุ่นของการชำระเบี้ย” นั้นเอง ถ้าวางแผนทำประกันแบบนี้สามารถปรึกษาตัวแทนของเราได้ตามที่ท่านสะดวกตามช่องทางต่าง ๆ ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง