ประกันสุขภาพแบบร่วมจ่ายระบบ Co-payment คืออะไร

ประกันสุขภาพแบบร่วมจ่าย Co-pay คืออะไร

โดยทั่วไปการชำระเบี้ยประกันสุขภาพผู้ถือกรมธรรม์ก็จะจ่ายเบี้ยประกันภัยตามปกติและคุ้มครองตามวงเงินคุ้มครอง แต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือคิดว่าเบี้ยแพงไป การชำระแบบ Co-pay ก็จะเป็นตัวเลือกการลดเบี้ยประกันภัยที่ดีเช่นกัน

โตเกียวมารีนประกันชีวิต นำเสนอระบบ Co-Pay ให้ลูกค้าสามารถจ่ายเบี้ยประกันได้ถูกลงและยังได้รับความคุ้มครองในจำนวนเงินที่เท่าเดิม สิทธิพิเศษเฉพาะ Tokio Happy Health เท่านั้น

สำหรับใครที่สงสัยว่า Co-pay หรือ Co-payment เป็นอย่างไร

ระบบ Co-Pay คืออะไร?

ระบบ Co-Pay คือวิธีการคุ้มครองที่ออกแบบเพื่อให้คุณได้จ่ายเบี้ยประกันภัยน้อยลง ลดภาระของผู้เอาประกันภัยนั้นเอง ซึ่งสามารถลดได้มากถึง 10-20% ในปแต่ละปี

Co-pay คือระบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เบี้ยประกันต่อปีของท่านลดลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือกรมธรรม์มากกว่า หากว่าปีนั้น ๆ ผู้ถือกรมธรรม์ไม่ค่อยได้ป่วยหรือไม่ได้เคลมเลย แต่ถ้าหากเราป่วยขึ้นมา ค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นทางผู้ถือกรมธรรม์เอง ก็จะมีค่าใช้จ่ายร่วมด้วย เช่น หากมีค่าใช้จ่าย 100 บาท บริษัทประกันจะคุ้มครองค่าใช้จ่าย 80% หรือ 80 บาท และผู้ถือกรมธรรม์จะต้องร่วมชำระค่าใช่จ่าย 20% หรือ 20 บาท เป็นต้น