คุณโอม วางแผน บำนาญหลังเกษียณ

บำนาญหลังเกษียณ 2,700,000 บาท พร้อมวงเงินรักษาสุขภาพ 6,000,000 บาท

คุณโอม วางแผน บำนาญหลังเกษียณ 2,700,000 บาท พร้อมวงเงินรักษาสุขภาพ 6,000,000 บาท และเงินชดเชย 1,000,000 บาทเมื่อเป็นโรคร้ายแรง ให้คำปรึกษาโดยตัวแทนประกันชีวิตโตเกียวมารีน ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนภาษี ประกันสุขภาพเด็ก ประกันบำนาญ คุณโชติพัฒน์ นราวิจิตธนันต์ 080-546-4628