ส่งมอบกรมธรรม์คุณเต้

ส่งมอบกรมธรรม์สะสมทรัพย์ให้คุณเต้

คุณเต้ วางแผนการเก็บเงินให้เจ้าตัวเล็ก ด้วยแบบสะสมทรัพย์ 20/20 ทุน 200,000 ของโตเกียวมารีนประกันชีวิต
พร้อมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล แผนค่าห้อง 5000