คุณพีชทำประกันชีวิตและสุขภาพโตเกียวมารีน

ขอบคุณพีชทำประกันชีวิตและสุขภาพโตเกียวมารีน

ขอบคุณคุณพีช ลูกค้าย่านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังจากที่ทำประกันสุขภาพให้ลูกสาวทั้ง 2 คนแล้วแล้ว ยังนึกถึงเราทำประกันชีวิตและสุขภาพเหมาจ่ายแบบสะสมทรัพย์ ให้ตัวเอง อีกเล่ม สะสมทรัพย์ 20/20 ทุน 200,000 ของโตเกียวมารีนประกันชีวิต บ้านนี้ 3 เล่มแล้วค่ะ
พร้อมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล แผนค่าห้อง 5,000