คุณกายคุณปิ้งทำประกันชีวิตและสุขภาพ

คุณกายคุณปิ้งทำประกันชีวิตและสุขภาพ

ขอบคุณคุณกายคุณปิ้ง ลูกค้าย่านรัชดา หลังจากที่มองหาประกันสุขภาพให้ลูกชายแล้ว ยังนึกถึงเราทำประกันชีวิตและสุขภาพเหมาจ่ายแบบสะสมทรัพย์ ให้ตัวเอง อีกคนละเล่ม สะสมทรัพย์ 20/20 ทุน 200,000 ของโตเกียวมารีนประกันชีวิต
พร้อมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล แผนค่าห้อง 5,000