เกี่ยวกับเรา

โตเกียวมารีน

ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 140 ปี ในการขยายธุรกิจของโตเกียวมารีนไปทั่วโลกใน 45 ประเทศ

เป็นเวลายาวนานกว่า 140 ปีที่โตเกียวมารีนได้ถูกก่อตั้งขึ้นในฐานะบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น เราได้ขยายเครือข่ายครอบคลุมไปกว่า 45 ประเทศและเรายังคงยึดมั่นการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคุณภาพระดับสากล โตเกียวมารีนดําเนินธุรกิจเพื่อเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและตอบสนองความต้องการของลูกค้า พนักงานและสังคม การดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการเป็นบริษัทที่ไม่ ได้มุ่งเน้นผลกําไรเป็นหลัก

เราคือใคร

โตเกียวมารีน บริษัทประกันภัยแรกในประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี 2422 มีการเติบโตตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เรานําเสนอผลิตภัณฑ์และ การตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของการประกันวินาศภัย และการประกันชีวิต โตเกียวมารีนมีการดําเนินธุรกิจใน 45 ประเทศ และเรายังคงขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทําให้เราจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตที่มีความหลากหลายและมีความมั่นคง ทางการเงินมากที่สุดในโลก วันนี้ ในฐานะกลุ่มบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นที่มีสินทรัพย์มากกว่า 2.05 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ณ มีนาคม 2562) และมีพนักงานกว่า 40,000 คน โตเกียวมารีนพร้อมที่จะ ร่วมเป็นพันธมิตรกับคุณเพื่อสร้างความสําเร็จอย่างต่อเนื่องไปด้วยกัน

และตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมาในประเทศไทย เรายังไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มทุกวัยมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาการทำงานและบุคลากรของเราให้ได้มาตรฐานเสมอมาทั้งความโปร่งใสตรวจสอบได้ หรือการบริการลูกค้าของเรายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้คุณลูกค้าได้ไว้วางใจเราและเชื่อมั่นอยู่ตลอดเวลา